“Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”

28/01/2022 - 03:52

 - UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) và các tổ chức thành viên triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động theo hướng trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

A A

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBMTTQVN TP. Châu Đốc vận động nhà hảo tâm tặng gần 2.200 phần quà Tết cho hộ cận nghèo, gia đình khó khăn, trị giá gần 800 triệu đồng

Theo Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh, năm 2021, đơn vị nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. MTTQ làm nòng cốt vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân; truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19. Đơn vị tiếp nhận gần 4,9 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội nhận được sự quan tâm của hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân thành phố. Năm 2021, địa phương vận động trên 16 tỷ đồng chăm lo hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, người bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, UBMTTQVN thành phố thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức thực hiện, theo phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”. MTTQ tổ chức hiệp thương dân chủ với các tổ chức thành viên, chú trọng xây dựng chương trình phối hợp, bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống dịch COVID-19, tệ nạn xã hội...

Nhiều mô hình mang lại kết quả thiết thực, như: “Hàng rào kiểu mẫu”, “Cột cờ thẳng tắp”, phong trào “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, tự quản bảo vệ môi trường, khu dân cư không hộ nghèo, khu dân cư không có trẻ em bỏ học giữa chừng, nhân rộng mô hình camera phòng, chống tội phạm…

“Nhìn chung, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, kịp thời phản ánh thông tin đến với nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động được MTTQ thực hiện hiệu quả. Nhiệm vụ MTTQ tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được xác định rõ hơn. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” - ông Huỳnh Chí Oanh cho biết.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, MTTQ các cấp trên địa bàn TP. Châu Đốc tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Triển khai vận động Quỹ Cây mùa xuân, thăm và tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, gia đình khó khăn... Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Nhất là, phối hợp đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Theo ông Huỳnh Chí Oanh, trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán này, UBMTTQVN TP. Châu Đốc tiếp tục chăm lo cho hộ nghèo, người yếu thế thông qua việc rà soát, nắm tình hình để hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, tặng quà… đảm bảo mọi người đều có Tết. MTTQ tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ quà Tết cho hộ nghèo. Đơn vị sẵn sàng tiếp nhận, phân bổ công khai, minh bạch và điều tiết hợp lý, tránh chồng chéo hay bỏ sót đối tượng; giám sát để quà kịp thời đến với người nghèo, khó khăn.

THU THẢO