“Về đích” xuất sắc

15/01/2018 - 07:44

 - Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Cục Hải quan An Giang (HQAG) thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức. Trên cơ sở dự báo, đánh giá sát tình hình, Cục HQAG đã chủ động, quyết liệt đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực thi, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017, Cục HQAG thu ngân sách đạt 166 tỷ đồng (đạt 158% theo chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và đạt 100,6% chỉ tiêu Tổng cục HQ giao 165 tỷ đồng). Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu (XNK) chính ngạch trên 885 triệu USD (tăng 8% so cùng kỳ năm 2016); trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, HQAG đảm bảo kiểm soát tốt tình hình và địa bàn hoạt động, đã phát hiện, bắt giữ 109 vụ, với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, ngay từ đầu năm, Cục HQAG đã chỉ đạo các đơn vị và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tập trung vào 2 trọng tâm chính là cải cách hành chính, hiện đại hóa HQ và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện 6 nội dung cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu 3 giảm (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí) cho doanh nghiệp (DN). Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành của Cục HQAG. Tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN.

Bên cạnh đó, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần giảm thời gian hoàn thành thủ tục XK, NK của DN, phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan. Tăng cường kiểm tra các trường hợp giảm thuế, miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế; đẩy mạnh công tác quản lý tại các cửa khẩu, kho bãi... đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối. Nâng cao chất lượng phân luồng, kiểm tra chất lượng hàng hóa XK, NK theo các tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc ban hành hàng loạt văn bản đốc thúc toàn ngành tích cực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, Cục HQAG đã đề ra giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động XNK. Chủ động giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục HQ, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc nộp thuế.

Cục HQAG còn tích cực thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng đoàn kết nội bộ tại các đơn vị, tiến hành thanh tra công vụ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ sở; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19-8-2015 về ban hành quy định trách nhiệm của công chức HQ khi thực hiện nghiệp vụ HQ và xử lý công chức HQ có hành vi vi phạm nghiệp vụ HQ nhũng nhiễu, tham nhũng...

“Về đích” xuất sắc

Tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

THU THẢO