113 cán bộ, công chức thi nâng ngạch chuyên viên chính

04/07/2020 - 13:41

 - Sáng 4-7, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019 (Hội đồng) tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

A A

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngô Hồng Yến; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương; thành viên Ban Giám sát, Ban Coi thi, Tổ giúp việc kỳ thi, cùng 113 thí sinh đã dự lễ khai mạc.

Trong kỳ thi lần này, tổng chỉ tiêu tỉnh An Giang được Bộ Nội vụ phê duyệt là 100 chỉ tiêu, số cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi là 113 người, trong đó, có 110 cán bộ, công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên. Kỳ thi thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh.

Đây là năm đầu tiên, kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo quy định Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29-11-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Theo đó, kỳ thi gồm 2 vòng thi: vòng 1 (ngày 4-7), thi trắc nghiệm trên máy tính môn kiến thức chung và tiếng Anh; vòng 2 (ngày 11-7), thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngô Hồng Yến đề nghị Hội đồng, Ban Giám sát, các ban của hội đồng thi thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế kỳ thi và công bố kết quả kỳ thi. Các thí sinh phải chấp hành nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi; nỗ lực, phấn đấu, tập trung làm bài, vận dụng các kiến thức đã học tập cùng vốn kinh nghiệm thực tế để làm bài tốt, kết quả cao.

Quang cảnh lễ khai mạc

Kiểm tra thông tin cá nhân thí sinh trước khi vào phòng thi

THU THẢO