15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TT. Mỹ Luông

06/03/2020 - 15:06

 - Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu Đảng bộ TT. Mỹ Luông (Chợ Mới, An Giang) lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc.

A A

15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TT. Mỹ Luông

Đại biểu tham dự Đại hội

15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TT. Mỹ Luông

Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ TT. Mỹ Luông

15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TT. Mỹ Luông

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TT. Mỹ Luông

Ban Chấp hành Đảng bộ TT. Mỹ Luông khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TT. Mỹ Luông khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng chí Đoàn Thanh Lộc tái đắc cử Bí thư; đồng chí Trần Thanh Hùng và Mai Thanh Ngân tái đắc cử Phó Bí thư.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TT. Mỹ Luông tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu kinh tế “Thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp”; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương gắn với nhân rộng các mô hình, điển hình, nhân tố mới để nhiệm kỳ 2020-2025 đưa Mỹ Luông xứng tầm “Văn minh đô thị”, là trung tâm thương mại dịch vụ đầu mối giao thương quan trọng của Chợ Mới.

HẠNH CHÂU