150 đoàn viên, thanh niên Phú Tân được thông tin đối ngoại và quán triệt nghị quyết

10/10/2019 - 14:01

 - Sáng 9-10, 150 đoàn viên, thanh niên và học sinh huyện Phú Tân đã dự Hội nghị thông tin đối ngoại, do Tỉnh đoàn tổ chức.

A A

150 đoàn viên, thanh niên Phú Tân được thông tin đối ngoại và quán triệt nghị quyết

150 đoàn viên, thanh niên Phú Tân được thông tin đối ngoại và quán triệt nghị quyết

Cụ thể, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh huyện Phú Tân đã được thông tin các nội dung: khái quát chung đường biên giới đất liền của Việt Nam, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, thực trạng phân giới cắm mốc.

Cùng ngày, Huyện đoàn Phú Tân tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ năm 2019.

MỸ HẠNH