18 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25/09/2020 - 11:00

 - Sáng 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục làm việc. Các tổ đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

A A

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy công bố Quyết định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Đoàn đại biểu và danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X chuẩn bị, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả, có 18 đồng chí đã trúng cử đại biểu chính thức của Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, đoàn đại biểu tỉnh An Giang còn có sự tham dự của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, là đại biểu đương nhiên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn, là đại biểu dự khuyết

NHÓM PV BÁO AN GIANG