8 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong quý 1

31/03/2020 - 09:42

Trong quý 1/2020, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

A A

Theo Vietnam+