An Giang: 400 cán bộ, công chức tập huấn khai thác, thử nghiệm hệ thống số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

24/03/2023 - 11:54

 - Sáng 24/3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Viễn thông An Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn hướng dẫn khai thác, sử dụng thử nghiệm hệ thống số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và nghiệp vụ số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

A A

Hướng dẫn khai thác, sử dụng thử nghiệm hệ thống số hóa số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Tại lớp tập huấn, 400 cán bộ, công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các cơ quan, đơn vị và “bộ phận một cửa” cấp huyện, cấp xã đã được hướng dẫn khai thác, sử dụng thử nghiệm hệ thống số hóa, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và thực hiện ký số trả kết quả giải quyết thủ tục thủ tục hành chính bản điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP  và khai thác 20 trường dữ liệu công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực thông tin công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính...

HẠNH CHÂU

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu