An Giang cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

20/04/2021 - 03:30

 - Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục cắt giảm từ 27 thủ tục hành chính (TTHC) xuống còn 25 TTHC, góp phần giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả, tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp (DN) và người dân. Tại An Giang, công tác cải cách TTHC là một trong những yếu tố quan trọng giúp Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.

A A

Tập huấn giao dịch điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, người dân

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới nền hành chính phục vụ. Bộ TTHC của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa. Nếu như năm 2015, có 114 thủ tục thì đến nay đã cắt giảm xuống còn 25 thủ tục, góp phần giúp DN và người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí trong các giao dịch với cơ quan BHXH, được Chính phủ, DN, người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ 27 bộ TTHC của ngành tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện và trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Đồng thời, rà soát, đơn giản hóa TTHC.

Để triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện phân cấp giải quyết, chi trả, phát hành thẻ BHYT và quản lý người hưởng chế độ cho BHXH cấp huyện. Duy trì nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích, với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC qua thư điện tử của Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, tất cả các đơn thư, thắc mắc đã được hướng dẫn và giải đáp cụ thể, kịp thời. Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC điều chỉnh, bổ sung theo các quy định mới. Niêm yết danh mục các TTHC thực hiện hoặc không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp ngành bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tận nhà trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,8 triệu hồ sơ và đã được giải quyết, không phát sinh hồ sơ trễ hạn việc trả kết quả cho đối tượng. 100% kết quả qua dịch vụ bưu chính (trừ những hồ sơ giải quyết trả ngay). Tỷ lệ hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử theo quy định đạt 93,25%. Triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho DN, người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của ngành. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa ngành BHXH với các ngành liên quan.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành và trong giao dịch, giải quyết TTHC với tổ chức, cá nhân, được người dân, tổ chức đánh giá cao; giao dịch điện tử được triển khai trên tất cả lĩnh vực, như: thu, cấp sổ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT. Hiện, ngành BHXH đã cung cấp 18/27 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 66,67%. Đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giám định BHYT, ngăn ngừa tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT. Hiện, đã có 100% cơ sở KCB BHYT được kết nối liên thông và gửi dữ liệu hồ sơ KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT đúng thời gian quy định đạt 94%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nỗ lực chỉ đạo thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (VssID) trên toàn quốc. Đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH. Tại An Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện triển khai toàn diện việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện cài đặt và  sử dụng ứng dụng VssID.

Người  tham gia BHXH, BHYT chỉ cần đăng nhập theo địa chỉ https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9419 là có thể thiết lập kênh giao tiếp, được cung cấp thông tin, giúp thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tổ chức, cá nhân chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối Internet là có thể thực hiện kê khai “Nộp BHXH” trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn hoặc sử dụng các tiện ích của ứng dụng VssID. Điều này giúp người dân có thể gửi yêu cầu giải quyết các TTHC trực tiếp trên môi trường mạng, giảm thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường triển khai thực hiện việc cắt giảm 2 TTHC theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Duy trì đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử đối với tất cả đối tượng tham gia; hướng dẫn thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID; sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã được công bố, triển khai thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đặc biệt là các thủ tục giao dịch điện tử dịch vụ công mức độ 4; hỗ trợ kê khai, nộp và thanh toán trực tuyến trên các ứng dụng, dịch vụ của các ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức trung gian thanh toán bằng những phương tiện khác nhau.

HẠNH CHÂU