An Giang chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 2 tháng 5 và 6 năm 2021 vào một kỳ

05/05/2021 - 16:38

 - Ngày 5-5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 và tháng 6 -2021 vào một kỳ chi trả.

A A

Theo đó, thời gian chi trả: đối với trường hợp chi trả qua tài khoản ATM, bưu điện sẽ thực hiện chuyển tiền chi trả vào tài khoản của người hưởng vào ngày 6-5-2021; đối với trường hợp chi trả bằng tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả trong thời gian từ ngày 7 đến 18-5-2021.

Bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm chi trả trên địa bàn và chi trả trực tiếp tại nhà cho người hưởng đảm bảo phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (nếu có): bưu điện sẽ phối hợp chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cơ quan bảo hiểm xã hội để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng tại bưu cục sau khi hết thời hạn cách ly hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong thời gian chi trả, nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định.

HẠNH CHÂU