An Giang công bố quyết định thành lập Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm

28/06/2022 - 12:43

 - Sáng 28/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm Công ty Cổ phần Cảng An Giang, Công ty Cổ phần Phà An Giang và Công ty Điện lực An Giang (thuộc Bộ CHQS tỉnh An Giang).

A A

Đại diện Bộ CHQS tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm cán bộ Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm

Đại diện Bộ CHQS tỉnh An Giang trao quyết định thành lập Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm

Theo đó, Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm được thành lập, với quân số 56 đồng chí. Ban Chỉ huy đại đội 4 đồng chí, 2 trung đội và 1 tiểu đội binh chủng. Đây là những cán bộ, công chức, viên chức được lựa chọn từ đội ngũ người lao động thuộc 3 công ty, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng trong quá trình công tác.

Đồng thời, là một trong những đơn vị do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập trên khắp cả nước, trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, thành phố của các quân khu, sau khi Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được ban hành.

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, đơn vị có nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế và hoạt động theo quy định; phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế hoạt động, chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị được biên chế.

G.K