An Giang đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18/05/2021 - 14:48

 - UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện treo cờ Tổ quốc, băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

A A

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện treo băng-rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, đúng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn treo băng-rôn tại trụ sở làm việc, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, thông báo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất- kinh doanh, hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý thực hiện treo cờ Tổ quốc đảm bảo đúng thời gian quy định và phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Thời gian thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, từ ngày 21 đến hết ngày 25-5-2021. Thời gian thực hiện treo băng- rôn tuyên truyền đến hết ngày 25-5-2021.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU