An Giang: Hỗ trợ người nộp thuế vượt qua COVID-19

28/07/2020 - 06:37

 - Qua triển khai chính sách hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, có hơn 2.000 tổ chức, doanh nghiệp (DN), hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền 81,7 tỷ đồng. Tuy đây không phải là số tiền quá lớn nhưng sẽ giúp các DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) tạm thời vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động.

A A

Đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ

Trước tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19, ngày 8-4-2020, Chính phủ đã có Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang Trần Văn Phước cho biết, ngành thuế đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất theo quy định của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đến toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

“Thông tin tuyên truyền được đảm bảo thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm mọi người nộp thuế được tiếp cận về phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Qua đó, giúp người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước để tháo gỡ khó khăn về tài chính, nhanh chóng khôi phục SXKD” - ông Phước thông tin.

Theo Cục Thuế tỉnh An Giang, việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện bằng nhiều hình thức như: phối hợp Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thông tin các quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trình tự, thủ tục cho người nộp thuế được gia hạn theo các đối tượng được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Cục Thuế tỉnh xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho toàn bộ người nộp thuế; đăng thông tin Nghị định số 41/2020/NĐ-CP trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh.

Bên cạnh yêu cầu nghiêm túc thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đến tất cả người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý, Cục Thuế tỉnh còn chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục Thuế cấp huyện tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế cập nhật các phiên bản ứng dụng phù hợp, sử dụng ứng dụng để lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo phương thức điện tử. Đối với trường hợp người nộp thuế không thực hiện gửi giấy đề nghị theo phương thức điện tử được thì hướng dẫn người nộp thuế gửi qua bưu chính hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

Hỗ trợ thiết thực

Ông Trần Văn Phước cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh về triển khai các biện pháp ứng phó dịch bệnh COVID-19, ngành thuế đã tham mưu kịp thời đến cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho DN và hộ, cá nhân vượt qua khó khăn, duy trì SXKD, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách.

Tại Cục Thuế tỉnh An Giang và các Chi cục Thuế đã thành lập Tổ công tác đánh giá tác động thu ngân sách nhà nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Tổ công tác, tập trung triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, nắm sát tình hình, diễn biến ảnh hưởng tác động đến nguồn thu ngân sách, báo cáo kịp thời đến UBND các cấp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, phát sinh.

Ngành thuế thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đến SXKD; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh; tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 gây ra đến từng ngành, lĩnh vực, từng người nộp thuế. Qua đó, nghiêm túc giải quyết các trường hợp được gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế, các thủ tục hành chính thuế theo đúng quy định, đảm bảo về thời gian và trình tự thủ tục thực hiện, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong hoạt động SXKD.

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh An Giang, đến ngày 25-6, toàn tỉnh đã nhận được 2.054 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của các tổ chức, DN và hộ gia đình, cá nhân kinh doanh với tổng tiền thuế, tiền thuê đất đề nghị gia hạn là 81,7 tỷ đồng. Trong đó có 1.259 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của các tổ chức, DN với số tiền 75,7 tỷ đồng; 795 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế của các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh với số tiền 6 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Phước cho biết, thời gian tới, ngành thuế tiếp tục duy trì thường xuyên thông tin tuyên truyền về Nghị định số 41/2020/NĐ-CP qua nhiều kênh, đảm bảo tất cả người nộp thuế nắm bắt được chính sách để thực hiện. Đồng thời, thực hiện người nộp thuế cập nhật các phiên bản ứng dụng mới để gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo phương thức điện tử hoặc có thể gửi qua phương thức khác theo nhu cầu của người nộp thuế. Khi nhận được giấy đề nghị gia hạn, ngay lập tức, cơ quan thuế sẽ thực hiện gia hạn.

Nếu hồ sơ được gửi bằng phương thức điện tử thì hệ thống ứng dụng sẽ tự động gia hạn thời hạn nộp thuế. Ngành thuế sẽ theo dõi chặt chẽ các trường hợp người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế. Từ đó, nắm chắc nguồn thu phát sinh, số thuế đã gia hạn để có kế hoạch đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời số tiền thuế, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước khi đến hạn nộp.

“Thời gian tới, Tổ công tác đánh giá tác động thu ngân sách nhà nước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 của Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến SXKD của người nộp thuế; đánh giá đầy đủ, rõ ràng các tác động của dịch bệnh COVID-19, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế” - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trần Văn Phước khẳng định

 

NGÔ CHUẨN