An Giang họp bàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

21/01/2021 - 15:31

 - Chiều 21-1, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để thông qua một số nội dung liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cuộc họp đã nghe báo cáo nhanh tiến độ công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh và công tác chuẩn bị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử; dự kiến phương án số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và ấn định số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; lấy ý kiến dự thảo các văn bản do UBBC tỉnh ban hành…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các tổ giúp việc UBBC tỉnh nghiên cần cứu các văn bản liên quan nhiệm vụ được giao để tiến hành công việc hiệu quả. Các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, thực hiện các bước tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, tổ chức công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân...

MỸ LINH