An Giang: Khối Thi đua doanh nghiệp nhà nước "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"

08/02/2023 - 17:13

 - Ngày 8/2, tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, Khối Thi đua doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

A A

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kiêm Khối trưởng Khối Thi đua doanh nghiệp nhà nước Nguyễn Ngọc Sơn (thứ 2 từ trái sang) báo cáo về kết quả đạt được của khối trong năm 2022

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang (bìa trái) nhận cờ luân lưu với vai trò Trưởng Khối thi đua năm 2023.

Năm 2023, 16 doanh nghiệp trong toàn khối cam kết sẽ hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tỉnh. Vận động cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của tỉnh và đơn vị phát động, nhất là phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa và xã hội từ thiện tại địa phương. 

Cùng với đó, các doanh nghiệp nêu quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, doanh nghiệp văn hóa, văn minh; doanh nghiệp chuyển đổi số, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ. Khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như trong các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, của tỉnh, của doanh nghiệp theo đợt hoặc theo chuyên đề.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nên kinh tế dần phục hồi, các hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp trở lại bình thường. Các doanh nghiệp trong khối đã tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn và duy trì được tốc độ phát triển.. Kết quả, tổng doanh thu đạt gần 16.000 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 2.400 tỷ đồng.

Tin, ảnh: GIA HƯNG

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu