An Giang: Nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính

24/07/2020 - 03:58

 - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh An Giang tiếp tục được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt với nhiều sáng kiến, giải pháp đồng bộ tạo bước chuyển biến tích cực. CCHC ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

A A

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cho biết, năm 2019, kết quả chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của tỉnh An Giang theo công bố của Bộ Nội vụ đều tăng so năm 2018. Cụ thể, chỉ số CCHC (PAR INDEX) tỉnh An Giang đạt 83,32% (tăng 2,55% so năm 2018), xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố cả nước thuộc nhóm B, xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) tỉnh An Giang đạt 89,81% (tăng 0,19% so năm 2018), xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 2 hạng so năm 2018). Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh An Giang đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 4 bậc so năm 2018), vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao, xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Theo ông Hồ, để đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC với nhiều giải pháp, sáng kiến, mô hình hay, hiệu quả đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Điển hình như ngành y tế đã triển khai vận hành cây kios thông minh phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Từ đó đã hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chẩn đoán, khám, chữa bệnh, gia tăng tiện ích của dịch vụ y tế. Giải pháp, mô hình này đã được Bộ Nội vụ ghi nhận sáng kiến CCHC của tỉnh An Giang năm 2019. Hay mô hình của UBND xã An Bình (Thoại Sơn) thành lập Tổ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và chuyển trả kết quả miễn phí đến tận nhà, theo mô hình “3 tại chỗ” đối với thủ tục khai tử. Hỗ trợ gia đình có tang thực hiện thủ tục, ghi thông tin khai tử và thư chia buồn để chia sẻ với người dân. Còn ngành giáo dục thực hiện đơn giản hóa thủ tục chuyển trường đối với học sinh THPT...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, tiến tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp tỉnh và chỉ số CCHC của cấp sở, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao kết quả của 8 trục nội dung chính, 28 chỉ số nội dung thành phần của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Trong đó tập trung vào các chỉ số, nội dung đạt điểm thấp, trung bình thấp năm 2019, như: tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước. Trong đó, tập trung CCHC, cải cách TTHC, cung ứng dịch vụ hành chính công mang tính phục vụ. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước.

Rà soát những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC ở địa phương, nghiên cứu thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, phát huy những mặt đạt được, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của địa phương và tỉnh. Hạn chế tình trạng TTHC giải quyết trễ hẹn. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy định việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. Nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 phải đạt tỷ lệ từ 50% trở lên trong năm 2020.

Tích cực chủ động nghiên cứu, triển khai, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp để cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao kết quả chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2020.

TRỌNG TÍN