An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

03/06/2021 - 04:02

 - Với những nỗ lực và quyết tâm của tỉnh trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng với quyết tâm đưa An Giang vào nhóm có chất lượng điều hành “khá” hoặc “tốt” trong xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế, năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) An Giang đạt 64,72 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2019 (năm 2019, xếp hạng 21/63) và thuộc nhóm điều hành “khá”. So với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL, An Giang đứng thứ 6/13.

A A

An Giang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Thành Nhơn, trong 10 chỉ số thành phần PCI, An Giang 2020 có 4 chỉ số tăng điểm là: Chỉ số chi phí gia nhập thị trường đạt 8,37 điểm (tăng 1,32 điểm), Chỉ số chi phí thời gian đạt 8,65 điểm (tăng 1,02 điểm), Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đạt 6,18 điểm (tăng 0,6 điểm), Chỉ số chi phí không chính thức đạt 6,96 điểm (tăng 0,41 điểm). 6 chỉ số giảm điểm là: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tiếp cận đất đai, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, đào tạo lao động, cạnh tranh bình đẳng.

Điển hình như Chỉ số chi phí gia nhập thị trường (10 chỉ tiêu), đạt 8,37 điểm, tăng 1,32 điểm, xếp thứ 12 cả nước và thứ 4 khu vực ĐBSCL. Phần lớn các chỉ tiêu của chỉ số này đều được DN tham gia khảo sát đánh giá tích cực hơn so năm 2019. Tỷ lệ DN phải chờ hơn 1 tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động giảm 9%; phải chờ hơn 3 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động giảm 8%. Tỷ lệ DN làm thủ tục đăng ký DN qua phương thức trực tuyến, thủ tục hành chính (TTHC) công, bưu điện cũng tăng 13%...

Chỉ số chi phí thời gian (11 chỉ tiêu) được cải thiện, 72% DN cho rằng họ không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục, 82% cho rằng thời gian thực hiện TTHC được rút ngắn hơn so với quy định và tỷ lệ 71% cho rằng thủ tục giấy tờ đơn giản. DN cho rằng, cán bộ, công chức giải quyết công việc hiệu quả tăng 3% (đạt 88%) và thân thiện tăng 4% (đạt 81%).

Qua khảo sát tỷ lệ cho rằng, kiểm tra tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu DN đã giảm; tỷ lệ DN bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên trong năm đã giảm xuống chỉ còn 3% (giảm 5%); nội dung thanh, kiểm tra bị trùng lặp cũng giảm xuống chỉ còn 6% (giảm 4%). Một số chỉ tiêu của Chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo An Giang đang làm rất tốt cần tiếp tục phát huy là tỷ lệ DN cho rằng, UBND tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề mới phát sinh tăng 10% (đạt mức 76%) và vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân tăng 6%. Bên cạnh đó, có 61% cho rằng, thái độ của chính quyền tỉnh với khu vực kinh tế tư nhân là tích cực (tăng 2%) và tỷ lệ cho rằng có sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng chưa được thực thi tốt ở các sở/ngành đã giảm 5%.

An Giang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Để đạt kết quả đó, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới và quyết liệt trong thực hiện các giải pháp, đồng thời lãnh đạo tỉnh năng động, cởi mở, gần gũi và thấu hiểu, linh hoạt trong giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN, tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng với sự phát triển và lớn mạnh của DN. Qua đó đã tạo sự hài lòng ngày càng cao và sự ghi nhận của cộng đồng DN, nhà đầu tư đối với công cuộc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ cho DN phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm cải cách hành chính, cải cách TTHC, thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thời gian và chi phí cho người dân và DN trong việc giải quyết TTHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của DN. Bằng chứng là tỉnh thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư có tiềm lực đến An Giang, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thủ tục rườm rà, bất hợp lý nên chưa thực sự tạo được môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng đúng nghĩa để hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư. Điểm của một số chỉ số thành phần chưa có nhiều cải thiện và chưa đạt được như kỳ vọng, chỉ số tiếp cận đất đai giảm điểm do có đến 26% DN cho rằng khó khăn về thiếu quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng chậm... Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin giảm điểm, DN cho rằng họ khó khăn hơn trong việc tiếp cận các tài liệu về quy hoạch và các tài liệu về pháp lý. Còn một số điểm đáng lo ngại ở chỉ số chi phí không chính thức, cụ thể là tỷ lệ đồng ý cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho DN là phổ biến lên đến 57% (tăng 5%).

 Để cải thiện hơn nữa Chỉ số PCI, An Giang sẽ tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân: Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin “một cửa” điện tử, kênh tương tác trực tuyến, hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến tự động và liên tục 24/24 giờ mỗi ngày.

Tiếp tục tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước các cấp ở địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khảo sát và công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh An Giang. Đồng thời, phát triển DN và hỗ trợ DN nhỏ và vừa; xúc tiến, mời gọi đầu tư; đặc biệt là các cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, cơ hội đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư, DN để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và DN.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU