An Giang phát triển đa dạng phong trào thể dục - thể thao quần chúng

05/11/2021 - 06:24

 - Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng phát triển rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh.

A A

Những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác TDTT. Đồng thời, đề cao trách nhiệm trong việc quản lý về tổ chức phong trào TDTT quần chúng tại đơn vị, xây dựng cơ quan, địa phương.
 

Bên cạnh đó, tích cực vận động người dân lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe để duy trì thói quen luyện tập TDTT. Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao của địa phương, đơn vị nói riêng, cả tỉnh nói chung.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp. Nhiều môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, như: thể dục dưỡng sinh, đi bộ, xe đạp, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt... Các loại hình, nhóm, tổ, câu lạc bộ TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển hiệu quả. Ngoài ra, công tác xã hội hóa hoạt động TDTT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Biểu diễn thể dục dưỡng sinh

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học quan tâm tổ chức các giải thi đấu thể thao, hội thao, Đại hội TDTT, nhằm tạo động lực thi đua và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT. Đặc biệt, khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao các dân tộc gắn với việc bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

Để phát triển phong trào TDTT quần chúng ngày càng đa dạng, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả. Các địa phương phát huy trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung và chỉ tiêu của cuộc vận động. Việc đánh giá phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện…

Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong tỉnh chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh. Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Bên cạnh đó, tổ chức sôi nổi, rộng khắp các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh và lễ hội truyền thống của địa phương. Qua đó, góp phần phát triển phong trào TDTT ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ nông thôn đến thành thị tham gia thường xuyên... tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, sống vui, sống khỏe trong nhân dân.

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG

 

bong-da
mon-khac
ben-le
Liên kết hữu ích