An Giang phát triển thị trường trong nước

21/10/2021 - 05:40

 - Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều rủi ro, đứt gãy, việc tiếp tục khơi thông thị trường nội địa gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một trong những giải pháp quan trọng bảo đảm ổn định sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

A A

Phấn đấu giữ thị phần hàng Việt tại An Giang với tỷ lệ trên 90% tại các kênh phân phối hiện đại

Ngày 28-9-2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm khơi dậy niềm tự hào hàng Việt và hàng hóa do doanh nghiệp (DN) An Giang sản xuất, giúp nhận thức đúng khả năng sản xuất - kinh doanh (SXKD) của DN An Giang, chất lượng, mẫu mã, giá thành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại An Giang; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người An Giang dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tư lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các chủ thể SXKD hàng Việt tại An Giang thuộc các thành phần kinh tế; đồng thời, đưa ra những chính sách phù hợp khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại. Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời phát huy vai trò của nhà nước và các tổ chức có liên quan trong quản lý thị trường nhằm bảo vệ người tiêu dùng, sản xuất và phát triển lành mạnh môi trường kinh doanh hàng Việt tại An Giang.

Mục tiêu đến năm 2025, An Giang phấn đấu giữ thị phần hàng Việt với tỷ lệ trên 90% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử…) và trên 85% các kênh phân phối truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa, bách hóa…). Phấn đấu doanh thu bán lẻ của tỉnh (khu vực kinh tế trong nước) chiếm tỷ lệ từ 85-90% tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh. Phấn đấu trên 90% người tiêu dùng và DN An Giang biết đến chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”. Có trên 90% DN biết đến phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Xây dựng và nhân rộng 4-6 điểm bán hàng Việt tại An Giang với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

Từ đó, thay đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa An Giang, như: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm)… Nâng cao chất lượng và quảng bá rộng rãi hàng Việt chất lượng cao. Lập danh sách hàng Việt chất lượng cao có mặt trên địa bàn tỉnh và 100% hàng hóa trong danh sách đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Cùng với phát triển hệ thống phân phối bền vững, có những chính sách phù hợp, nhằm khuyến khích đầu tư phát triển thương mại, nhất là chính sách hỗ trợ và khuyến khích ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn và miền núi. Xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu, hàng hóa do DN An Giang sản xuất có thế mạnh đến tay người tiêu dùng, góp phần nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống nhân dân.

Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng cho biết, để thực hiện đạt hiệu quả, tỉnh sẽ đẩy mạnh phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của DN Việt tại An Giang; chế tài, xử phạt khi sản xuất hàng giả, buôn lậu; thiết lập đường dây nóng để người dân phản ánh về chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

Theo UBND tỉnh, giải pháp then chốt là phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam, hàng đặc sản địa phương. Nghiên cứu xây dựng chính sách và áp dụng các chính sách thích hợp để tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng hàng hóa gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Lê Trung Hiếu, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu gắn kết giữa các hợp tác xã, DN SXKD và DN tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ DN trong các hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP, đưa các sản phẩm OCOP vào các kênh phân phối trong và ngoài tỉnh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa An Giang, nâng cao hiệu quả SXKD của DN.

Điểm mấu chốt, tỉnh cần hỗ trợ DN An Giang trong các hoạt động xúc tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tạo điều kiện cho các DN tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Xây dựng, phát triển các sản phẩm, cung ứng hàng hóa, cải tiến mẫu mã, bao bì của các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của An Giang để hướng đến phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

 Bài, ảnh: HẠNH CHÂU