An Giang tăng cường công tác cải cách hành chính

01/04/2021 - 04:10

 - 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 ở An Giang đạt nhiều kết quả khả quan, triển khai đồng bộ, đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) đối với CCHC của tỉnh.

A A

Ban Chỉ đạo CCHC đã thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành, tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều nội dung CCHC đạt kết quả quan trọng. Các cơ quan, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tự nghiên cứu, áp dụng hoặc nghiên cứu, học hỏi từ nơi khác để vận dụng, triển khai những giải pháp, mô hình hay. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ.

Việc công khai và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của Chính phủ, bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, DN. TTHC được công khai, minh bạch, đơn giản hóa đã xóa bỏ những rào cản, giảm chi phí thực hiện cho người dân, DN, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua đường bưu điện bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định.

An Giang cũng đã ban hành, triển khai đánh giá, xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã hàng năm. Đây là cơ sở để đánh giá khách quan mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sự quan tâm, chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan, địa phương đối với CCHC, tạo động lực thi đua giữa các ngành, các cấp trong tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp tại An Giang thời gian qua đáp ứng yêu cầu của cuộc công nghiệp 4.0 gắn với đẩy mạnh hiệu quả CCHC. Số TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách theo hướng tinh giản, giảm chi phí, thời gian thực hiện.

Tăng cường cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ

TTHC được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của người dân và DN đạt trên 90% (năm 2020). Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC ngay từ khâu dự thảo. Do đó, từ năm 2016 đến nay, tỉnh không ban hành văn bản có quy định TTHC; 100% cơ quan hành chính trong tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC; giảm 20% trong tổng thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở giảm bớt giấy tờ, rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết, thông qua mạng Internet, bưu chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết cho cấp cơ sở; 100% Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện hợp đồng trả kết quả TTHC đến tận nhà người dân qua dịch vụ bưu chính.

Hiệu quả CCHC thể hiện rõ nét qua kết quả đánh giá, xếp hạng: chỉ số CCHC của tỉnh tăng từ hạng 36/63 tỉnh, thành phố (năm 2016) lên hạng 8 (năm 2017, 2018) và hiện đứng hạng 11/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng từ hạng 39 (năm 2015) lên hạng 21/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số quản trị hành chính công từ hạng 57/63 lên hạng 21/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân đứng hạng 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Song song với việc triển khai các quy định của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang còn nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến mới trong CCHC mang lại hiệu quả thiết thực, như: mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào thứ tư hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện, UBND cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Ngành y tế vận hành Kios thông minh phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Thông qua quy trình nhận bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi khám và điều trị bệnh, nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ y tế. Sở Giao thông - Vận tải thực hiện chuyển giao TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở cho 11 UBND cấp huyện và 156 UBND cấp xã tiếp nhận (thay vì phải đến trực tiếp Sở Giao thông - Vận tải), giúp tiết kiệm chi phí cho người dân, DN. Công an TP. Long Xuyên tổ chức thực hiện “Ngày thứ 6 giúp dân”, hỗ trợ thực hiện TTHC lĩnh vực cư trú, giải quyết trong ngày so với quy định thông thường từ 2-3 ngày làm việc…

Giai đoạn 2021-2030, An Giang tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, công khai minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp, tiến tới hiện đại. Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trên cơ sở các quy định của Trung ương và thực tiễn quản lý kinh tế - xã hội. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế thấp nhất tình trạng phiền hà, tốn kém chi phí cho tổ chức, cá nhân. Bộ máy cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến xã được tinh gọn, khoa học, hoạt động hiệu quả, phân cấp quản lý, phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo lộ trình cải cách tổ chức bộ máy của Chính phủ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

HỮU HUYNH