An Giang tăng cường công tác xây dựng Đảng và đội ngũ đảng viên

23/11/2021 - 13:48

 - Sáng 23-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để tổng kết công tác xây dựng Đảng và đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án chuyên đề để lãnh, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức Đảng và các đảng viên của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Lê Văn Nưng cho rằng, công tác xây dựng Đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng, do đó, đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các chủ trương của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác định hướng xã hội. Đồng thời, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về xây dựng Đảng, về hoạt động nêu gương; cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, phải tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở Đảng, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp; cần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; củng cố, nâng chất đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Phải coi trọng công tác dân vận, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân và phát huy vai trò của mặt trận, đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền….

MỸ LINH – DUY ANH