An Giang tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm

19/01/2022 - 20:15

 - Chiều 19-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng chủ trì.

A A

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá, thảo luận, tham luận về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2021. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Triển khai các văn bản: Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 9-12-2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung quy định 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 29-11-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quyết định 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22-12-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Năm 2022, các cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kịp thời quán triệt, thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nghiên cứu cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vấn đề nổi cộm được nội bộ và nhân dân quan tâm. Phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng…

THU THẢO