An Giang tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới

04/05/2021 - 10:22

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự TX.Tân Châu và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương vừa tổ chức giao- nhận quân tăng cường cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới TX. Tân Châu.

A A

Các chiến sĩ được hướng dẫn sơ đồ phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Cụ thể, TX. Tân Châu được tăng cường 10 chiến sĩ của Đại đội Bộ binh 06 tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các chốt thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.

Đợt  này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hỗ trợ 60 chiến sĩ cho 6 đơn vị phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh.

LÊ KIỀU – PHƯƠNG LAN