An Giang tăng cường trách nhiệm quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội

23/07/2021 - 18:44

 - Chiều 23-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã ký Công văn 215-CV/TU về việc tăng cường trách nhiệm quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội.

A A

Công văn nêu rõ, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội (ANTT, ATXH) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, kinh tế, buôn lậu, tệ nạn xã hội, xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19... đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần giữ vững địa bàn, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tình hình ANTT,  ATXH và một số loại tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Một số ít cấp ủy, chính quyền có lúc thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; một số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lợi dụng vị trí, mối quan hệ công tác để tác động, bao che cho các đối tượng có hành vi vi phạm hoặc cản trở, can thiệp vào quá trình xử lý của các cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ANTT, làm ảnh hưởng đến lòng tin trong nội bộ và quần chúng nhân dân.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT,  ATXH trên địa bàn tỉnh, đặc biệt áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ANTT,  ATXH, đảm bảo được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực ANTT,  ATXH.

 Tăng cường quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cá nhân sai phạm, không để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác để tác động, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tác động, gây ảnh hưởng, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng làm công tác bảo đảm ANTT,  ATXH, dẫn đến việc xử lý chậm trễ, không đúng theo quy định của pháp luật, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và kết quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Khi phát hiện đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có một trong các hành vi nêu trên, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết để ghi nhận, báo cáo kịp thời đến cơ quan, cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc công văn này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) việc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác để tác động, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tác động, gây ảnh hưởng, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng làm công tác bảo đảm ANTT, ATXH…

THU THẢO