An Giang: Thủ trưởng phải thay đổi tư duy, cách làm, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

19/09/2023 - 17:15

 - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ nhất.

Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ, để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước (hoàn thành trước ngày 30/9/2023).

Đồng thời, rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; chỉ ban hành các quy định cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp.

Đề xuất UBND tỉnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành trước ngày 15/10/2023; phương án đơn giản hóa cắt giảm 20% thủ tục hành chính nội bộ. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

HẠNH CHÂU