An Phú gỡ khó về đầu tư, giao thông và xây dựng nông thôn mới

21/05/2024 - 06:14

 - Những năm qua, huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) không ngừng phát triển, diện mạo ngày càng khởi sắc với nhiều công trình mới được xây dựng khang trang, hạ tầng giao thông được kết nối, thúc đẩy tăng trưởng. Huyện tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm, hoàn thiện hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới (NTM)…

Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Thanh Sơn cho biết, huyện có 12 dự án trọng điểm, trong đó 5 dự án theo Thông báo 104/TB-VPUBND, ngày 10/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh; 7 dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) bền vững, như: Cầu An Phú - Vĩnh Lộc; nâng cấp mở rộng lộ bờ Đông liên xã giai đoạn 2; tuyến đường tránh kết nối Quốc lộ 91C và Đường tỉnh 957; tuyến dân cư ấp Quốc Hưng và tuyến dân cư dân tộc thiểu số Chăm (xã Quốc Thái); kè chống sạt lở sông Hậu (ấp Phú Thành, xã Phú Hữu); nâng cấp đường bờ Bắc, bờ Nam búng Bình Thiên; đường nối cầu An Phú - Vĩnh Lộc với TX. Tân Châu…

Về tiến độ xây dựng NTM xã Quốc Thái và NTM nâng cao xã Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Nguyễn Thị Phướng thông tin: "Đến giữa tháng 4/2024, xã Quốc Thái thực hiện đạt 12/19 tiêu chí và 43/57 chỉ tiêu xây dựng NTM; xã Khánh Bình xây dựng xã NTM nâng cao đạt 9/19 tiêu chí và 50/75 chỉ tiêu. Riêng các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, địa phương sẽ tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành theo đúng lộ trình đề ra".

Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang chủ trì hội nghị chuyên đề về đầu tư, xây dựng, giao thông và xây dựng nông thôn mới

“Hiện nay, xã Khánh Bình có 3 điểm trường, đều đạt mức độ 1, nhưng để nâng lên mức độ 2, xã xây dựng kế hoạch chọn trường mẫu giáo để thực hiện và được huyện khảo sát sửa chữa Trường Mẫu giáo Khánh Bình xây dựng đạt chuẩn mức độ 2. Huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu nguồn vốn thực hiện.

Đối với tiêu chí “giảm nghèo đa chiều”, xã đang gặp khó khăn, do số hộ nghèo, cận nghèo đa chiều có cuộc sống rất khó khăn, không có đất, không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh... UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND xã Khánh Bình xây dựng kế hoạch thực hiện” - bà Nguyễn Thị Phướng cho biết.

Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang chủ trì hội nghị chuyên đề về đầu tư, xây dựng, giao thông và xây dựng NTM nhằm đánh giá tình hình, tiến độ triển khai trên địa bàn. Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích cụ thể từng vấn đề để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án trọng điểm, tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng NTM và NTM nâng cao trong thời gian tới.

Cùng với tập trung thực hiện tốt các tiêu chí về y tế, giáo dục, giảm nghèo, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường… các hoạt động văn hóa ở cơ sở góp phần nâng cao đời sống của người dân cũng được đặc biệt quan tâm để tạo tâm thế phấn khởi thi đua trong Nhân dân. Cùng với đó, tích cực vận động người dân nêu cao ý thức vươn lên thoát nghèo, phát triển sinh kế để nâng cao mức sống…

UBND huyện An Phú kiến nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền, vận động thực hiện  tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và NTM nâng cao. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn đôn đốc, nhắc nhở xã thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về UBND huyện để phối hợp chỉ đạo thực hiện...

Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm và xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng NTM, các đơn vị, địa phương huy động nguồn lực thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn. Trong công tác đầu tư xây dựng, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bám sát quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để xác định tầm quan trọng, tính cấp thiết của dự án, nhằm đáp ứng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.

HỮU HUYNH