An Phú hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

04/05/2021 - 08:30

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Phú đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo ra nhiều cơ hội cho chị em phụ nữ vươn lên, ổn định cuộc sống, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 939 của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.

A A

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện An Phú đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững”, qua đó giúp đỡ 59 gia đình hội viên phụ nữ nguồn vốn trên 100 triệu đồng. Hội LHPN huyện phối hợp Ngân hàng Chính sách và xã hội huyện duy trì 107 tổ tiết kiệm do hội quản lý. Đến nay, tổng số hộ vay vốn do hội quản lý là 4.958 hộ. Tổng dư nợ 89,8 tỷ đồng, dư nợ trong hạn 87,8 tỷ đồng, chiếm 97,77%, nợ quá hạn 2 tỷ đồng. Phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) giải ngân cho 13 chị ở xã Vĩnh Hậu và thị trấn An Phú vay 820 triệu đồng. Phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Học tập cộng đồng địa phương mở các lớp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Kết quả, mở được 78 lớp với 2.085 chị tham gia và 1.816 chị có việc làm, đạt 87%.

Thành lập 6 tổ hợp tác với 120 thành viên (ở các xã: Nhơn Hội, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội Đông, Đa Phước, Phú Hội, Phú Hữu) giúp nhau phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập. Hội LHPN huyện chỉ đạo 14/14 cơ sở hội xây dựng kế hoạch rà soát, khảo sát nắm lại số hộ phụ nữ nghèo, hộ phụ nữ chủ hộ nghèo và có hình thức hỗ trợ giúp đỡ thoát nghèo. Các cấp hội đã giúp đỡ 73 chị khởi nghiệp kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ny-lon và sản phẩm nhựa dùng 1 lần” ở xã Vĩnh Trường

Chủ tịch Hội LHPN huyện An Phú Lê Bích Loan cho biết, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu góp phần nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ thích ứng biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Phát huy vai trò trách nhiệm, hội đã xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, như: “Khu dân cư không rác”, “Đoạn đường hoa”, “Tuyến đường sạch”... Kết quả, thực hiện được 13,5km đường hoa tại các xã: Quốc Thái, Vĩnh Trường, Đa Phước, Nhơn Hội, với tổng kinh phí trên 163 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền, ra mắt thực hiện thí điểm mô hình “Ấp 3 sạch” tại thị trấn An Phú và các xã: Đa Phước, Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hội với 378 chị tham gia, cấp phát 250 giỏ xách đi chợ hàng ngày nhằm hạn chế sử dụng túi ny-lon.

Thực hiện mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học tại các xã: Vĩnh Trường, Quốc Thái, An Phú, Đa Phước, Khánh Bình... với 436 chị tham gia. Mô hình này là hướng đi bền vững, phù hợp với xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường và tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân.

Hội LHPN huyện phối hợp Phòng Tài Nguyên và Môi Trường lắp 50 bảng pa-nô tuyên truyền bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới toàn tuyến đường thuộc ấp Sa Tô (xã Khánh Bình); truyền thông “Chống rác thải nhựa” và tặng 200 giỏ nhựa đi chợ cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn 4 ấp (Sa Tô, Vạt Lài, Búng Nhỏ, Bình Di) thuộc xã Khánh Bình. Đồng thời, tổ chức lồng ghép tuyên truyền “Chống rác thải nhựa” trong các buổi sinh hoạt ở các chi hội. Ngoài ra, Hội LHPN các xã: Vĩnh Trường, Nhơn Hội, Phước Hưng, Khánh An, Đa Phước, thị trấn Long Bình và thị trấn An Phú ra mắt mô hình tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ny-lon và đi chợ bằng giỏ xách.

Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến hội viên, phụ nữ 14 xã, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tổ chức đăng ký và thực hiện ít nhất 1 hoạt động, phần việc như: ra quân dọn vệ sinh môi trường theo định kỳ, vận động hội viên xây 999 nhà tiêu hợp vệ sinh. Hàng năm, chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn đăng ký giúp 2 hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đến nay toàn huyện đã giúp được 112 hộ gia đình đạt cả 8 tiêu chí cuộc vận động, nâng tổng số hộ đạt 8 tiêu chí lên 36.507 (tỷ lệ 82,03%), góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

HỮU HUYNH