An Phú tổ chức Hội nghị chuyên đề về đầu tư, xây dựng, giao thông và xây dựng nông thôn mới

17/04/2024 - 11:19

 - Sáng 17/4, Bí thư Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) Quách Tố Giang chủ trì Hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Huyện An Phú hiện có 12 dự án trọng điểm, trong đó 5 dự án theo Thông báo 104/TB-VPUBND, ngày 10/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang và 7 dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, như: Cầu An Phú - Vĩnh Lộc; nâng cấp mở rộng lộ bờ Đông liên xã giai đoạn 2; tuyến đường tránh kết nối Quốc lộ 91C và Đường tỉnh 957; tuyến dân cư ấp Quốc Hưng và tuyến dân cư dân tộc Chăm (xã Quốc Thái); kè sạt lở sông Hậu (ấp Phú Thành, xã Phú Hữu); nâng cấp đường bờ Bắc, bờ Nam búng Bình Thiên; đường nối cầu An Phú - Vĩnh Lộc với TX. Tân Châu…

Đối với lĩnh vực xây dựng xã NTM, đến cuối tháng 3/2024, xã Quốc Thái thực hiện đạt 12/19 tiêu chí và 43/57 chỉ tiêu; Khánh Bình xây dựng xã NTM nâng cao đạt 9/19 tiêu chí và 50/75 chỉ tiêu. Riêng các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, địa phương sẽ tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành theo đúng lộ trình đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Về xây dựng nông thôn mới, Bí thư Huyện ủy An Phú yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn; trong công tác đầu tư xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bám sát quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, để xác định tầm quan trọng, tính cấp thiết của các dự án nhằm đáp ứng các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đề ra…

NGHĨA THANH – HỮU HUYNH