Ban Điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang trao chi phí học tập cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi

18/09/2021 - 13:55

 - Sáng 18-9, ông Nguyễn Hữu Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang chủ trì lễ trao chi phí học tập cho 5 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi.

A A

Đại diện sinh viên nghèo học giỏi phát biểu, cám ơn Hội đồng Quản lý Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang

Hội đồng Quản lý Quỹ  Tiếp sức tài năng An Giang trao hỗ trợ các sinh viên

Tổng số tiền trao hỗ trợ (mang tính tiếp sức) trị giá 66 triệu đồng, trong đó có 3 trường hợp nhận được mỗi suất hỗ trợ 12 triệu đồng; 2 trường hợp nhận được mỗi suất hỗ trợ 15 triệu đồng.

Cụ thể, 5 sinh viên nhận được hỗ trợ, gồm: Nguyễn Minh Quân, sinh viên năm 2 ngành Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.  Hồ Chí Minh; Phùng Gia Huy, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Trương Đặng Tường Vy, sinh viên năm 3 chuyên ngành Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ; Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên năm 1 ngành Việt Nam học và Phạm Thành Đạt, sinh viên năm 2 chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học An Giang.

12 năm qua, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang đã trao khen thưởng, tài trợ, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn cho 1.234 lượt sinh viên, nông dân, trí thức trong tỉnh 6,2 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chi phí, phương tiện học tập 107 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó, học giỏi 837 triệu đồng.

MINH HIỂN