Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản thế giới

04/11/2019 - 07:38

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã giao Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tham mưu UBND tỉnh xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản thế giới, phân công rõ trách nhiệm của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương và lộ trình cụ thể xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

A A

Điều tra nắm lại các hiện vật văn hóa Óc Eo ngoài xã hội do các tổ chức, cá nhân lưu giữ; xây dựng kế hoạch sưu tầm hiện vật văn hóa Óc Eo trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I-2020.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tiếp tục lấy ý kiến về biểu tượng văn hóa Óc Eo trình UBND tỉnh quyết định. Ban Quản lý phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện đề án khảo cổ (trong đó có 1 điểm khai quật tại chùa) sẽ xem xét làm hồ sơ bổ sung chùa Linh Sơn vào quần thể di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê.

T.V

 

Liên kết hữu ích