Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú trao quyết định 11 cán bộ

01/09/2020 - 19:09

 - Ngày 1-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú (An Giang) tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã; Phó Bí thư Huyện ủy Châu Phú Lê Thị Kim Hồng tham dự buổi lễ.

A A

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú điều động đồng chí Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Tây nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Ô Long Vĩ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ô Long Vĩ (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, giới thiệu để HĐND xã Ô Long Vĩ bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Lê Trần Minh Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Thạnh Mỹ Tây, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, giới thiệu để HĐND xã Thạnh Mỹ Tây bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Phan Văn Vấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ô Long Vĩ, nhận nhiệm vụ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú, giữ chức trưởng phòng. Đồng thời, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động đồng chí Trần Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, nhận nhiệm vụ tại Phòng Tư pháp, giữ chức Trưởng phòng.

Điều động đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Chánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, giới thiệu để HĐND xã Bình Chánh bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Lâm Thị Hồng Cẩm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Đồng thời, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động đồng chí Đoàn Minh Triều, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Khánh Hòa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động đồng chí Lương Phú Quý, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Phú nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Khánh Hòa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, giới thiệu để UBMTTQVN xã Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN xã (nhiệm kỳ 2019-2024).

Điều động đồng chí Nguyễn Trần Trung Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư khu vực Châu Phú nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Phú giữ chức Giám đốc trung tâm. Đồng thời, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động đồng chí Diệp Hoàng Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Châu Phú.

Điều động đồng chí Phan Thị Phượng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Phú nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đồng thời, chỉ định tham gia vào Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025).

MỸ LINH