Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành trao quyết định cán bộ

14/06/2024 - 16:38

 - Chiều 14/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ trao quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết trao quyết định cho các cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết trao quyết định cho các cán bộ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Kỳ Quang trao quyết định cho các cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết phát biểu tại buổi lễ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Kỳ Quang đã đến dự.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành quyết định:

Điều động đồng chí Phan Thành Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đến nhận nhiệm vụ tại UBMTTQVN huyện, để đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Điều động đồng chí Nguyễn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, để đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Công bố Nghị quyết HĐND tỉnh An Giang phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Nguyễn Duy Tân.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điều động đồng chí Ngô Khắc Huy, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hanh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điều động đồng chí Phạm Thị Thu Dân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ Khối Dân vận Huyện ủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận Huyện ủy và để bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Điều động đồng chí Tạ Thị Ngọc Thạch, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điều động đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Thạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điều động đồng chí Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành còn công bố quyết định của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang công nhận các chức danh trong Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) đối với 2 ông: Phan Thành Phương giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) và Nguyễn Thành Tâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) và 3 Ủy viên Ban Thường trực UBMTTQVN huyện. Trao quyết định về việc cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với ông Liêu Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành.

TRUNG HIẾU