Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang hội nghị cuối tháng 5

26/05/2022 - 15:47

 -  Chiều 26/5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 5-2022 để cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8.

Đồng thời, cho ý kiến một số chủ trương thông qua tại kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh, gồm: Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

MỸ LINH – DUY ANH