Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các đảng viên

24/05/2024 - 16:23

 - Chiều 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã phát thông cáo báo chí về việc kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cụ thể, ngày 23/5, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm như sau:

. Đối với tổ chức Đảng vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trên địa bàn huyện.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa và công tác thanh tra trên địa bàn huyện.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

. Đối với các đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy:

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên), nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2019). Đồng chí Nguyễn Thanh Phong trong thời gian là Bí thư Huyện ủy, chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND huyện vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về tài chính, tài sản, đấu thầu, đầu tư xây dựng.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Thanh Phong làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

2. Đồng chí Trương Trung Lập, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Thị 1, thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới), nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2017).

Đồng chí Trương Trung Lập với vai trò Phó Bí thư Huyện ủy, cùng chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2017). Trong thời gian là Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của UBND huyện từ năm 2016 đến tháng 11/2017, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, để một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về tài chính, tài sản, đấu thầu, đầu tư xây dựng.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trương Trung Lập là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

3. Đồng chí Trần Thị Yến Châu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đồng chí Trần Thị Yến Châu, trong thời gian là Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của UBND huyện. Cá nhân đồng chí đã có khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, khai thác các bến đò trên địa bàn huyện sai quy định.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Thị Yến Châu là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

4. Đồng chí Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2011 - 2016 (từ năm 2015 đến tháng 6/2016); nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới (từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2020).

Đồng chí Trần Hồng Bon, với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và vi phạm khuyết điểm của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, khai thác các bến đò trên địa bàn huyện và trong thời gian là Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới, đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Hồng Bon là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

5. Đồng chí Đoàn Thanh Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 7/2021 đến nay); nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (từ tháng 01/2008 đến tháng 05/2013); nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (từ tháng 5/2013 đến tháng 3/2015); nguyên Bí thư Đảng ủy (từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2021), Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông (từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2021)

Đồng chí Đoàn Thanh Lộc, với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí cùng chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025. Với vai trò là Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Đoàn Thanh Lộc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của UBND huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,  Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, khai thác bến đò, đầu tư, xây dựng, quản lý tài chính.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Đoàn Thanh Lộc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Các đồng chí nêu trên đã vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 – 2020; khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với đảng viên: Khiển trách đồng chí Đoàn Thanh Lộc; cảnh cáo các đồng chí: Trương Trung Lập, Trần Thị Yến Châu và Trần Hồng Bon.

Đối với đồng chí Cù Minh Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 8/2021 đến nay), với vai trò người đứng đầu UBND huyện đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước, nhưng xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định khiển trách đồng chí Nguyễn Thanh Phong. Các đồng chí: Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020); Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2024) có khuyết điểm vi phạm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, nhưng xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu 2 đồng chí kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

P.V