Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5

26/04/2019 - 07:37

 - Sáng 25-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo định hướng công tác tuyên truyền. Hội nghị đã tập trung thông tin, phân tích kết quả giải quyết vấn đề dư luận và báo chí phản ánh trong tháng 4-2019; định hướng tuyên truyền và phản tuyên truyền tháng 5-2019.

A A

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ đề nghị, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền đậm nét kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong tháng 5, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890_ 19-5-2019) gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II-2019; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của đất và người An Giang; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

G.K