Bảo hiểm xã hội An Giang ký kết tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam

27/05/2022 - 14:49

 - Sáng 27/5 Bảo hiểm xã hội An Giang tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giữa Bảo hiểm xã hội An Giang với Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam.

A A

Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn và Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam Nguyễn Thanh Phong ký kết phối hợp

Theo nội dung ký kết, BHXH An Giang vận động, duy trì phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng; đôn đốc, thu tiền đóng, tiếp nhận hồ sơ của người tham gia; lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia.

Đối với Bảo hiểm PVI Tây Nam đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, điểm thu, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định, như: Tổ chức điểm thu đến địa bàn xã qua các kênh văn phòng giao dịch, cửa hàng trực tiếp, các điểm bán hàng, kênh giao dịch điện tử trên thiết bị di động...

HẠNH CHÂU