BIDV chi nhánh An Giang phát động thi đua kinh doanh đầu năm mới Quý Mão 2023

27/01/2023 - 09:38

 - Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang tổ chức lễ khai trương và phát động phong trào thi đua kinh doanh đầu năm mới Xuân Quý Mão 2023.

 

“Lì xì” đầu năm

Tập thể BIDV chi nhánh An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Với phương châm hành động “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển đổi hoạt động”, BIDV chi nhánh An Giang quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, tiếp tục phát huy vị thế của BIDV tại địa bàn, tăng trưởng quy mô và hiệu quả hoạt động.

BIDV chi nhánh An Giang cam kết sẽ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của địa phương; tiếp tục tập trung tăng trưởng tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, gia tăng nền khách hàng số; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội…

Năm 2022, BIDV chi nhánh An Giang đạt lợi nhuận trước thuế trên 140 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn dưới 1% tổng dư nợ; chuyển đổi số nền khách hàng, phát triển mới 12.089 khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm ngân hàng số. Đồng thời, tiếp tục tham gia vào nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, với kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng.

TRUNG HIẾU