Bình Phú tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

22/05/2020 - 21:15

 - Ngày 22-5, Đảng bộ xã Bình Phú (Châu Phú, An Giang) tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

A A

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Quốc Phong tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Phú  thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Bình Phú quan tâm thực hiện cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Đảng bộ nhiều năm liền được xếp loại “Trong sạch vững mạnh”.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Bình Phú đề ra mục tiêu khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

MỸ LINH