Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ

04/10/2023 - 16:29

 - Ngày 4/10, đại tá Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 892 quý III/2023.

Cán bộ, chiến sĩ nêu ý kiến

Đại tá Thạch Thanh Tú phát biểu tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 892 đã tập trung trao đổi các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, tinh thần tự học, tự rèn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; chế độ, tiêu chuẩn liên quan đến lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19…

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến; chỉ đạo phòng, ban chuyên môn tập trung xem xét, giải quyết, nhằm đảm bảo dân chủ trong đơn vị, đem lại quyền lợi chính đáng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, đại tá Thạch Thanh Tú yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự thống nhất trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu".

G.K