Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam điều chỉnh chiến lược

07/06/2024 - 14:28

Sáng 7/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, tinh thần giáo dục phải là tinh thần lớn nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Chú thích ảnh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CL

Sáng 7/6, phát biểu chỉ đạo tại lễ trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với ông Nguyễn Tiến Thanh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết:  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có vai trò quan trọng, khi là nơi xuất bản các ấn phẩm dành cho học sinh, sinh viên, ngành giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm trước xã hội, đảm bảo số lượng và chất lượng sách giáo khoa ngày càng tốt hơn, hạ giá thành. 

Tuy nhiên, so với kỳ vọng của ngành, giáo viên, học sinh, đất nước, trong thời gian gần đây, có những việc khiến dư luận xã hội băn khoăn về sự phát triển của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong tương lai. Xét về phương diện vai trò, vị trí, tác động xã hội và đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, kỳ vọng, đòi hỏi đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn còn ở phía trước.

Do vậy, xem xét yêu cầu của Nhà xuất bản trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định thay đổi nhân sự nhằm đưa Nhà xuất bản vào chặng đường phát triển mới.

Cũng trong chỉ đạo này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định cần nâng cao chất lượng sách giáo khoa đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, Nhà xuất bản không chỉ xuất bản sách giáo khoa, sách tham khảo mà còn cần cung cấp các ấn phẩm khác phục vụ nghiên cứu, khoa học kỹ thuật, vừa góp phần nâng cao dân trí vừa phục vụ phát triển con người toàn diện.  

Bộ trưởng yêu cầu Nhà xuất bản  Giáo dục Việt Nam cần có sự điều chỉnh về chiến lược, cơ cấu bộ máy, cải tổ đội ngũ với chuyên gia, biên tập, để làm tốt trách nhiệm với ngành.

Chú thích ảnh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quyết định cho tân Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: CL

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh, quy mô hoạt động của Nhà xuất bản khá cồng kềnh. Vì vậy, vận hành sao cho hiệu quả, đổi mới làm sao nâng cao vị thế, đáp ứng yêu cầu của ngành, Nhà nước là một áp lực... Bài học của thời kỳ đã qua có nhiều điều khiến chúng ta phải rút kinh nghiệm. Đó là bài học về việc tuân thủ pháp luật, công khai minh bạch, thực thi trách nhiệm với ngành, phải rút kinh nghiệm để bước vào giai đoạn phát triển mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ theo sát để hỗ trợ Nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trước những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Tiến Thanh khẳng định, giá trị cốt lõi của đơn vị, niềm tự hào và sứ mệnh của Nhà xuất bản là xuất bản sách giáo dục. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ truyền thông, xây dựng định hướng trong nội bộ việc thay đổi quan điểm, nhận thức về giá trị cốt lõi này.

Tân Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, với tư cách là một doanh nghiệp Nhà nước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cần tổ chức tốt công việc sản xuất - kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, cải thiện đời sống người lao động ...

Việc bảo toàn vốn Nhà nước, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sẽ là phương tiện, là công cụ để thực hiện  mục tiêu mang tính giá trị cốt lõi : hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nghĩa vụ xã hội, đó là cung ứng đủ, kịp thời với giá thành rẻ nhất, chất lượng cao nhất các loại sách Giáo dục nói chung và sách giáo khoa nói riêng.

Theo TTXVN