Bộ TT&TT thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam

07/04/2020 - 15:20

Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ TT&TT vừa được thành lập. Là đại diện của Bộ TT&TT tại VNNIC, Hội đồng quản lý của VNNIC có chức năng quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và nhân sự của Trung tâm.

A A

Là đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, VNNIC có nhiệm vụ quản lý và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác hệ thống DNS quốc gia, trạm trung chuyển Internet quốc gia (Ảnh minh họa: K.Huyền)

Theo quyết định thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ TT&TT, Hội đồng gồm có 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là thành viên chuyên trách; 4 thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo của Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Viễn thông và VNNIC, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định thành lập Hội đồng cũng nêu rõ, Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ TT&TT tại VNNIC, có chức năng quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch của VNNIC theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý VNNIC sẽ do Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt.

Ngay trước đó, ngày 31-3-2020, Bộ TT&TT đã ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý VNNIC.

Theo quy định tạm thời này, thành viên Hội đồng quản lý VNNIC phải đáp ứng các tiêu chuẩn: là công chức hoặc viên chức, đáp ứng tiêu chuẩn cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất chính trị, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức tuân thủ pháp luật; có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên trong công tác quản lý lĩnh vực TT&TT hoặc công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực hoạt động chính của VNNIC…

Chủ tịch Hội đồng quản lý VNNIC phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng và có đủ thời gian công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ (5 năm); có năng lực quản lý và đã đảm nhận chức vụ cấp trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT tối thiểu 3 năm trở lên.

Liên quan đến công tác cán bộ tại VNNIC, tại hội nghị ngày 13-2-2020 triển khai các quyết định công tác cán bộ tại 15 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng đã được công bố. Ông Lê Ngọc Đức có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng quyết định thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt.

Tiếp đó, vào ngày 16-3-2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC chuyển sang công tác tại Đại học Giao thông vận tải theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1-4-2020. Cũng từ đầu tháng 4-2020, ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc VNNIC thôi biệt phái tại Cục Tin học hóa, trở về công tác tại Trung tâm và phụ trách điều hành Trung tâm.

Theo M.T (ICT NEWS)