Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

14/10/2019 - 08:05

 - Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú vừa tổ chức “Hội nghị Tuyên truyền về biển, đảo” cho cán bộ, viên chức trên địa bàn.

A A

Tại đây, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã giới thiệu chuyên đề về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền những kiến thức cơ bản của Luật Biển Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong việc phát triển kinh tế- xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo; tình hình Biển Đông hiện nay, vấn đề tranh chấp và giải quyết tranh chấp về biển, đảo của các nước trên thế giới...

M.L