Cần xử lý 39 khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường

13/02/2020 - 07:43

 - UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt danh mục và cập nhật khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh (bao gồm 24 khu, điểm ô nhiễm môi trường và 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường).

A A

Cụ thể, TP. Long Xuyên có 15 khu, điểm ô nhiễm nước, không khí; TP. Châu Đốc có 4 khu, điểm ô nhiễm nước, không khí hoặc ô nhiễm do nước thải sinh hoạt; TX. Tân Châu có 1 cơ sở giết mổ gây ô nhiễm nước thải, rác thải; huyện Châu Thành có 14 lò gạch đất sét nung ô nhiễm không khí; búng Bình Thiên lớn (huyện An Phú) bị ô nhiễm nước; kênh Tri Tôn (chợ cá - Tri Tôn), rạch Thơm Rơm (Phú Tân), kênh Chánh Hưng, rạch Thạch Mỹ (Châu Phú) bị ô nhiễm nước, không khí.

Theo đó, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp các ngành chức năng và đơn vị có liên quan thực hiện việc xử lý các khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

Đối với cơ sở công ích, phải xây dựng kế hoạch khắc phục trong năm 2020 và hàng năm theo lộ trình ưu tiên xử lý đối với các khu, điểm ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tiến hành giám sát, thanh, kiểm tra, xử lý và buộc khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định...

K.H