Châu Đốc chăm lo an sinh xã hội

14/08/2019 - 07:46

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, TP. Châu Đốc đã huy động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ, chăm lo cho các gia đình chính sách, tạo việc làm cho lao động, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo.

A A

Tặng Mái ấm tình thương, giúp hội viên an cư lạc nghiệp

Chung tay chăm lo

Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền TP. Châu Đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, văn bản của tỉnh và địa phương về công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các đơn vị trong việc chăm lo, giải quyết kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Ánh Linh, từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN các cấp tăng cường phố hợp các tổ chức thành viên, phát huy vai trò những người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... Đặc biệt, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội luôn được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố đã vận động được trên 6,5 tỷ đồng, qua đó đã chi cất mới 87 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 3 căn nhà; hỗ trợ khám, chữa bệnh, trợ giúp học hành và thăm hỏi, tặng quà cho các trường hợp khó khăn, đột xuất với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 45 ngày 12-6-2017 của Thành ủy Châu Đốc về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội, 6 tháng đầu năm 2019, có 70/76 đơn vị đóng góp với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Qua đó, đã thực hiện phân bổ đợt I-2019 cho các đơn vị thụ hưởng theo tỷ lệ quy định để thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Với những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công… của TP. Châu Đốc được cải thiện rõ rệt.

Nhiều hoạt động thiết thực

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc đã tích cực chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, chi trả đầy đủ, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng gặp rủi ro do tai nạn giao thông, thiên tai. 6 tháng đầu năm 2019 đã tiến hành chi trợ cấp cho trên 3.000 người có công, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng và tặng gần 600 phần quà Tết. Thực hiện chính sách xã hội, TP. Châu Đốc đã cất mới 51 căn nhà từ nguồn kinh phí theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn Ban Quản trị lăng miếu núi Sam và các nguồn vận động khác, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng, sữa chữa 28 căn nhà, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, đã trợ cấp cho gần 24.500 đối tượng, với số tiền trên 9,8 tỷ đồng.

 Công tác giảm nghèo đã có những chuyển biến tích cực, toàn thành phố hiện còn 71 hộ nghèo, 564 hộ cận nghèo. Những tháng đầu năm, từ ngân sách và vận động xã hội hóa, thành phố đã trợ cấp tiền Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Công tác bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm. Các chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người lao động, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm cho trên 3.100 lao động (đạt 55% so với chỉ tiêu kế hoạch). Số người tham gia học nghề gần 500 người.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội theo hướng tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân, thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tư vấn, vận động học nghề gắn với tạo việc làm, xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, các phòng, ban, xã, phường trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức cho người lao động tham gia tích cực học nghề, xuất khẩu lao động; xây dựng biện pháp, thực hiện các dự án và chương trình về giảm nghèo, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vay vốn tín dụng, đầu tư cơ sở hạ tầng... Phấn đấu đến cuối năm 2019, TP. Châu Đốc không còn hộ nghèo và giảm 193 hộ cận nghèo.

THU THẢO