Châu Đốc phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

24/02/2021 - 06:15

 - Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng và bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc (An Giang) tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới.

A A

Châu Đốc đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021

Những tháng đầu năm 2021, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, TP. Châu Đốc tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, các xã, phường của thành phố đã kích hoạt kịch bản phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết, năm 2021, Châu Đốc phấn đấu từng bước phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng thương mại, du lịch tạo nền tảng vững chắc đẩy mạnh tiến trình đưa TP. Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh. Để phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021 đã đề ra, các cơ quan, địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết các nhiệm vụ, công việc.

Theo đó, TP. Châu Đốc tiếp tục kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhất là, tăng cường tuyên truyền nhân dân, du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố, khuyến cáo du khách không tập trung đông người, thực hiện nghiêm giải pháp 5K, đặc biệt luôn đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Các phòng, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp trong xử lý công việc, đơn giản thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư. Tập trung cao độ, khắc phục tối đa những hạn chế, yếu kém, phát huy mạnh mẽ những yếu tố tích cực. Đồng thời, đề ra những giải pháp then chốt, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, sâu sát với thực tế để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, TP. Châu Đốc dự kiến có 3,9 triệu lượt khách tham quan; thu ngân sách địa phương đạt trên 441 tỷ đồng; tăng dân số tự nhiên đạt 1,01%; 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế; giảm 69 hộ cận nghèo (Châu Đốc đã không còn hộ nghèo); 78,6% lao động qua đào tạo có việc làm; 32/36 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% hồ sơ tiếp nhận, cập nhật, xử lý trên phần mềm “một cửa” điện tử; 30% hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;… Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất - kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Đặc biệt, TP. Châu Đốc phấn đấu tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, rà soát cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, chuẩn bị nhân sự tham gia các tổ bầu cử. Khẩn trương quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cấp, ngành, địa phương, cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung các văn kiện và nghị quyết đại hội cụ thể, sát tình hình thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

THU THẢO