Châu Đốc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

30/10/2019 - 07:52

 - Những năm qua, cùng với việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, Đảng bộ TP. Châu Đốc đã tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển.

A A

Châu Đốc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Những tháng cuối năm 2019, Đảng bộ TP. Châu Đốc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Theo Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, 9 tháng của năm 2019, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quan tâm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, như: chuyên đề học tập năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”… Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kịp thời rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ thành phố đã chỉ định, chuẩn y bổ sung 46 cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, bên cạnh việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Châu Đốc đã rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 9 tháng của năm 2019, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 68 đảng viên mới; chuyển 130 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Chuyển giao 3 tổ chức cơ sở Đảng (Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 4; Đảng ủy Chi cục Thuế; Đảng ủy Cục Hải quan An Giang) về Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; thành lập 1 chi bộ cơ sở (Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố). Đồng thời, giải thể 14 chi bộ cơ quan xã, phường, chuyển 250 đảng viên đang công tác ở chi bộ cơ quan về chi bộ khóm, ấp; cho 21 đảng viên ra khỏi Đảng theo nguyện vọng; xóa tên 10 đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tập trung kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, nhất là thực hiện Công văn số 631 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”... Hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong nhân dân. 9 tháng của năm 2019, hệ thống UBMTTQVN thành phố vận động gây quỹ “Vì người nghèo” được trên 10,2 tỷ đồng. Đã chi cất mới 163 căn nhà, trị giá gần 6 tỷ đồng cho hộ nghèo; hỗ trợ khám, chữa bệnh, trợ giúp học hành, thăm hỏi, tặng quà... tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng. Nhân dịp năm học mới, vận động nguồn quỹ khuyến học “Tiếp bước đến trường” 175 chiếc xe đạp (gần 200 triệu đồng); trao 200 thẻ bảo hiểm y tế và 2.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 123 triệu đồng.

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, những tháng cuối năm 2019, Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, triển khai thực hiện đề án, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục rà soát quy hoạch, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020, tạo đồng tình trong đảng viên và nhân dân, nhất là về định hướng phát triển 5 năm tới.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 38 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng chi bộ, đảng viên... Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa nghèo bền vững. Qua đó, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

THU THẢO