Châu Đốc, Thoại Sơn: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

27/09/2018 - 08:07

 - Ngày 26-9, Thường trực Thành ủy Châu Đốc đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THU THẢO

Qua 3 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ thành phố, Châu Đốc đã đạt được 13/16 chỉ tiêu do Đại hội XI đề ra, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững; duy trì mối quan hệ hữu nghị với huyện bạn Campuchia. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, phối hợp giải quyết những kiến nghị của Nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

*Đảng bộ huyện Thoại Sơn cũng vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Sau gần 3 năm triển khai thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp 76,4km đường bê- tông nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 còn 3,2%; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng; văn hóa -xã hội tiếp tục phát triển… Đặc biệt, đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã còn lại sẽ hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu vào cuối năm 2018. Phấn đấu đến năm 2019, đạt huyện nông thôn mới (trước 1 năm so với lộ trình).

THU THẢO-PHƯƠNG LAN