Châu Phú lấy ý kiến nhân dân dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng

20/03/2020 - 19:48

 - Sáng 20-3, Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

A A

Châu Phú lấy ý kiến nhân dân dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015 - 2020 )và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ (2020-2025); các giải pháp tạo bước đột phá về nông nghiệp, nông dân gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng dạy và học; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm....

Đối với các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, một số đại biểu nêu ý kiến về việc cần đầu tư hệ thống giao thông vùng ĐBSCL, việc minh bạch trong kê khai tài sản...

M.L