Châu Phú nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới

15/06/2020 - 04:40

 - Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn, do đó, huyện Châu Phú (An Giang) xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng năm đều đề ra kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, cũng như giải pháp thực hiện đối với các xã nằm trong kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao.

A A

Người dân góp sức xây cầu nông thôn

Châu Phú hiện có 7/12 xã NTM, để duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, ngay từ đầu năm, UBND huyện Châu Phú đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2020 và đề ra giải pháp duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đạt chuẩn NTM, giải pháp thực hiện đối với xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Theo đó, huyện đã chỉ đạo UBND các xã tập trung duy trì, nâng cao những tiêu chí đã đạt, đồng thời tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các địa phương để tiếp tục đánh giá, rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về xây dựng NTM. Các phòng, ban, cơ quan thường trực NTM của huyện luôn phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến quá trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Theo UBND huyện Châu Phú, năm 2020, địa phương đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM, chú trọng xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công.

Cùng với đó, sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến về chế độ bảo hiểm y tế cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; duy trì và nâng cao mức đạt chuẩn về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; tiếp tục cải tạo, nâng cấp các trạm y tế xã, để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các địa chỉ tin cậy như: nhà tạm trú, tạm lánh cho những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Yếu tố về môi trường và an toàn thực phẩm là vấn đề được huyện Châu Phú đề ra trong kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM trong năm 2020.

UBND huyện Châu Phú đã yêu cầu các xã quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn tốt vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, thay đổi thói quen sinh hoạt, loại bỏ dần khỏi đời sống những tập tục lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và xây dựng, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường tại khu dân cư; kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ cam kết phải thực hiện đúng và đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường; đối với các cơ sở chăn nuôi phải xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh để xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, bên cạnh việc tập trung các nguồn lực và thực hiện đồng bộ các biện pháp để xây dựng, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, Châu Phú xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình dân vận khéo trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện, tiêu biểu có thể kể đến như: Hội Nông dân vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền vận động xây dựng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch” với sự ra đời của Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và các tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, xoay vòng vốn, hũ gạo tình thương, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tham gia đóng góp công sức, vận động hội viên tham gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ an ninh trật tự. Hội Người cao tuổi thực hiện cuộc vận động “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Đoàn Thanh niên phát huy sức trẻ xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp…

Có thể nói, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Châu Phú đã nhiệt tình hưởng ứng và hăng hái góp sức thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, trong đó, nổi bật là hoạt động nâng cấp, xây dựng hạ tầng nông thôn bằng nhiều hình thức như: hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công... Chính những hoạt động thiết thực này đã góp phần giúp huyện Châu Phú đến gần hơn mục tiêu xây dựng các xã đạt chuẩn NTM và các xã NTM nâng cao.

MỸ LINH