Châu Phú tăng cường công tác dân vận

06/12/2022 - 06:51

 - Trong thực hiện công tác dân vận, hệ thống chính trị huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương và phát động các phong trào thi đua. Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

A A

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thông qua công tác dân vận nhằm động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, định kỳ làm việc với UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội để định hướng công tác dân vận, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng ở huyện Châu Phú đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị các cấp, thực hiện quy chế về “Công tác dân vận của hệ thống chính trị”, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.

Qua đó, đã huy động được các nguồn lực, tập hợp quần chúng nhân dân và nhiều thành phần tiêu biểu trong xã hội tham gia các mô hình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở các xã, thị trấn.

“Năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả thực hiện 14 mô hình “Dân vận khéo” và 13 mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” để làm cơ sở khen thưởng, biểu dương và nhân rộng ra cộng đồng dân cư” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết.

Tôn giáo góp sức chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, UBND huyện Châu Phú đã triển khai Chương trình cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2030 và phát động thi đua về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Châu Phú năm 2022. Công tác tuyên truyền các hoạt động cải cách hành chính được thực hiện trên hệ thống truyền thanh huyện, các trang mạng xã hội: Facebook, Zalo... Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị  thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp thực tế tại địa phương.

Thực hiện công tác dân vận chính quyền, UBND huyện Châu Phú chú trọng chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, nhất là thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Thực hiện hiệu quả cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức.

Các mô hình, như: Hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân, nụ cười thân thiện của cán bộ, công chức được nhân rộng, nhằm tạo môi trường công sở thân thiện, dễ tiếp cận, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước. Năm 2022, UBND huyện Châu Phú đã xây dựng và vận hành Trung tâm Điều hành thông minh của huyện, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ đô thị thông minh và giám sát hoạt động của chính quyền thông qua các ứng dụng trên các thiết bị di động hoặc mạng xã hội.

Ông Đặng Văn Hập cho biết: “UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội luôn phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân thông qua các hoạt động: Hỗ trợ cất mới, sửa chữa nhà, xây cầu, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hỗ trợ quà Tết Nguyên đán cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khó khăn đột xuất…

Định kỳ hàng quý, MTTQ và đoàn thể huyện, xã, thị trấn còn phối hợp ban tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tổ chức hội nghị để tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia bàn bạc, góp ý trong việc thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Thông qua công tác dân vận, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Châu Phú phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đối với tổ chức tôn giáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Phú luôn quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đúng đường hướng và phương châm hành đạo.

MỸ LINH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới